Pagdating ng islam sa

Noong 1390 CE, si Rajah Baginda ay dumating sa Buansa at kanyang ipinagpatuloy ang mga gawain ni Sharif Makhdum.Si Abu Bakr ay dumating sa Jolo noong 1450 CE at di nagtagal ay nag-asawa siya sa anak ni Rajah Baginda na nagngangalang Putri (Prinsesa) Paramisuli.Ito’y isang katotohanan sa kasaysayan nang si Legaspi (ang humalili kay Magallanes) ay dumating sa Pilipinas, ang mga kahariang Muslim ay matatag nang nakatindig sa Batangas, Pampanga, .Si Rajah Solaiman ay buong katapangan na nagtanggol sa kanyang kaharian hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa Bangkusay (baybay dagat ng Tondo).Si Abu Bakr ang nagtatag ng Sultanata ng Sulu kaya’t siya at ang kanyang asawa ang naging mga unang Sultan at Sultana ng kalupaan.at si Sharif Kabungsuan ang siyang namuno ng delegasyon.Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nang dumating si Legaspi (kapalit ng namatay na si Magellan), ang komunidad ng mga Muslim ay ganap ng naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Cataduanes, Cebu, Samar, Manila, Palawan, Mindanao at Sulu.

pagdating ng islam sa-58pagdating ng islam sa-59

Itinayo niya ang unang Masjid (mosque) sa Pilipinas sa lugar ng Tubig-Indangan sa pulo ng Simunol.Pagkaraang malupig si Solaiman, ang mga Kastila ay nanalanta sa at pumatay ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata, bata at matanda man.Sa isang banda, ang mga Muslim ay nakipaglaban hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga, na gamit ang mga bolo at sibat laban sa mga baril at kanyon.Namayani ang mga Kastila sa bansang Pilipinas sa loob ng may apat na raang taon (400).Napakahabang panahon ng pagpipilit na lipulin ang lahat ng mga Muslim upang mabura nila sa kasaysayan ng Pilipinas ang Relihiyong Islam, ngunit sila ay nabigo, hanggang sa ang pamumuno ng mga Kastila ay magwakas noong 1898 nang agawin ng bansang Amerika ang Pilipinas.Lumasap man ng pansamantalang pagkalupig ang bansang Pilipinas, ang Relihiyong Islam na bigay ng Dakilang Lumikha ay mananatiling nakatayo at matatag na kailanman ay hindi matitinag.Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu.Siya ay lumunsad sa Maguindanaw (na ngayon ay Cotabato) noong taong 1475 CE at di nagtagal ay nag-asawa siya kay Putri Tunina.Sila ang mga unang Sultan at Sultana ng Maguindanaw.Ang mga Muslim na hindi namatay sa labanan ay napilitang ipatat’wa ang Relihiyong Islam at ipinayakap ang Relihiyon ng mga Kastila ang Kristiyanismo sa dulo ng Espada.Ngunit ang mga tapat na Muslim ay pinili pa ang libingan kaysa lisanin ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng islam sa”

  1. So don’t treat your interactions with women like an interview. Rather than ask boring questions like “Where are you from? “You sound like you’re an Essex girl with that terrible accent of yours”. They want to be rescued from the boredom of everyday life. Pretend you’re hiding from FBI agents, and need a girl’s help to escort you to the bar unscathed.